Podział majątku z kredytem hipotecznym to częsty temat, który pojawia się w kontekście rozwodów lub innych sytuacji, gdzie wspólni właściciele nieruchomości decydują się na rozdzielenie mienia. Jest to proces, który wymaga uwzględnienia wielu aspektów prawnych, finansowych i emocjonalnych. W tym artykule omówiono, jak prawidłowo dokonać podziału nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym, zwracając uwagę na prawa, obowiązki i potencjalne trudności, które mogą się pojawić w trakcie tego procesu.

Podział majątku z kredytem hipotecznym – jak to zrobić prawidłowo? 

Podział majątku z kredytem hipotecznym może być skomplikowanym procesem, ale istnieją pewne kroki i wskazówki, które mogą pomóc w dokonaniu tego w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Oto ogólne wskazówki, jak to zrobić:

  1. Ocena całkowitej wartości nieruchomości: Na początek warto ustalić rzeczywistą wartość nieruchomości, na której obciążony jest kredyt hipoteczny. Może to wymagać przeprowadzenia oceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. 
  2. Określenie salda kredytu hipotecznego: Zidentyfikuj saldo kredytu hipotecznego, czyli pozostałą do spłaty kwotę kredytu. To istotne, aby określić, ile długu trzeba rozdzielić między stronami. 
  3. Ustalenie proporcji udziałów: Jeśli posiadacie nieruchomość jako wspólni właściciele, ustalcie, jakie udziały macie w nieruchomości. Może to wynikać z umowy wspólników lub aktu notarialnego. Udziały te będą wpływać na podział majątku. 
  4. Negocjacje i porozumienie: Wspólnie zdecydujcie, jak dokładnie chcecie podzielić nieruchomość i kredyt hipoteczny. To moment, w którym negocjujecie podział majątku, w tym, czy któraś ze stron będzie kontynuować spłatę kredytu, czy też nieruchomość zostanie sprzedana. 
  5. Uwzględnienie ewentualnych umów przedmałżeńskich lub porozumień wspólników: Jeśli wcześniej zawarliście umowę przedmałżeńską lub porozumienie wspólników dotyczące podziału majątku, to upewnijcie się, że respektujecie te ustalenia.
  6. Podział nieruchomości: W zależności od decyzji podejmowanych na etapie negocjacji, możecie zdecydować się na podział nieruchomości lub jej sprzedaż. Podział może obejmować fizyczne rozdzielenie nieruchomości na części lub przekazanie jednemu z partnerów udziału w nieruchomości. 
  7. Uregulowanie kredytu hipotecznego: Jeśli jedna ze stron ma kontynuować spłatę kredytu, zadbajcie o formalne procedury zmiany w umowie kredytowej i uregulujcie te kwestie w sposób prawnie wiążący.
  8. Przygotowanie dokumentacji: Warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, aby przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak akt notarialny, potwierdzający podział majątku lub umowę kupna-sprzedaży, jeśli zdecydujecie się na sprzedaż nieruchomości.
  9. Zawarcie formalnych porozumień: Upewnijcie się, że wszelkie porozumienia dotyczące podziału majątku są zapisane w formie dokumentów, które mają moc prawną.

Warto podkreślić, że podział majątku z kredytem hipotecznym może być skomplikowany i wymagać pomocy profesjonalisty od podziału majątku – adwokat Lublin lub w innym mieście.