Zarządzanie infrastrukturą centrum danych (DCIM) jest kluczowe dla efektywnej pracy każdej nowoczesnej firmy. Systemy DCIM są nieodzownym elementem procesu zarządzania, umożliwiającym pełną kontrolę nad wszystkimi zasobami i funkcjami danego centrum. Wartością dodaną systemów DCIM jest ich zdolność do monitorowania i analizy zużycia energii, wydajności urządzeń oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów IT. Praktyczne korzyści płynące z implementacji tego typu rozwiązań mogą wydawać się oczywiste, lecz kiedy dokładnie warto zaadoptować taki system? Przekonaj się, dzięki niniejszemu artykułowi.

System zarządzania DCIM – kiedy warto używać?

Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć użycie systemu zarządzania DCIM:

  1. Zarządzanie zasobami i użyciem energii: DCIM pozwala na monitorowanie zużycia energii w centrach danych oraz efektywne zarządzanie zasobami, co przyczynia się do oszczędności i zrównoważonego zarządzania środowiskiem.
  2. Zarządzanie przepływem powietrza: w centrach danych kluczowe jest efektywne zarządzanie przepływem powietrza, aby utrzymać optymalne warunki temperaturowe. DCIM pozwala na monitorowanie i optymalizację tego procesu.
  3. Zarządzanie sprzętem i aktywami: DCIM umożliwia śledzenie i zarządzanie sprzętem IT, monitorowanie jego kondycji oraz planowanie rozmieszczenia nowych urządzeń.
  4. Śledzenie dostępności i wydajności: DCIM pozwala na monitorowanie dostępności i wydajności różnych elementów infrastruktury centrów danych, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działania.
  5. Planowanie pojemności: dzięki DCIM można dokładnie monitorować zużycie zasobów, co ułatwia planowanie pojemności i unikanie przeciążenia infrastruktury.
  6. Zarządzanie łącznością i okablowaniem: DCIM ułatwia śledzenie i zarządzanie kablami oraz punktami łączenia, co przyczynia się do utrzymania porządku w infrastrukturze.
  7. Monitorowanie środowiska: DCIM pozwala na monitorowanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, aby zapewnić optymalne warunki pracy dla sprzętu IT.
  8. Zarządzanie bezpieczeństwem: DCIM może pomagać w monitorowaniu bezpieczeństwa fizycznego centrów danych, takiego jak dostęp do pomieszczeń, śledzenie ruchu osób i inne.

W skrócie, DCIM jest szczególnie wartościowy w środowiskach centrów danych, gdzie istnieje potrzeba efektywnego zarządzania zasobami, optymalizacji energii, śledzenia i zarządzania aktywami, a także utrzymania bezpieczeństwa i ciągłości działania. Jeśli chcesz wprowadzić DCIM, to wejdź na stronę: https://bms.pl/dcim/ i zapoznaj się z ofertą.

System zarządzania DCIM – ile kosztuje?

Koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania DCIM (Data Center Infrastructure Management) są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Wpływ na cenę mają m.in. rozmiar i skomplikowanie infrastruktury centrum danych, liczba urządzeń, funkcje i moduły systemu DCIM, a także dostawca i jego specyficzne warunki cenowe.

Implementacja DCIM to zazwyczaj inwestycja, która przynosi długofalowe korzyści w postaci efektywniejszego zarządzania zasobami, optymalizacji energii, lepszego monitorowania i planowania pojemności, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych.