Nasz portal

Serwis Informacyjny PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r. Szacowane zasoby złóż kopalin w Polsce, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej.

Warsztaty nt. gospodarki wodnej, gospodarki odpadowej i aspektów prawnych poszukiwania gazu z łupków. Relacja z warsztatów, które odbyły się w Gdańsku 25 czerwca 2014 r.

Złoża ropy łupkowej na świecie. Gdzie są największe szanse na odkrycie cennych złóż?

Badania sejsmiczne – galeria zdjęć. Pierwszy etap prac poszukiwawczych odbywający się w terenie to badania sejsmiczne.